İletişim Başkanlığı’ndan basın kartı açıklaması

28.09.2023

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, basın kartının kimlik belgesi olarak kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel imzasıyla yayınlanan yazıda şu bilgiler verildi:

Malumları olduğu üzere 24.07.2018 tarih ve 30488 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde “Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik tedbirleri almak”; (ı) bendinde ise “Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak” hükümleri yer almaktadır.

Basın kartı kimlik olarak kullanılabilir

Bu kapsamda, son zamanlarda İzmir'de mukim basın yayın kuruluşu temsilcileri ve basın kartı sahibi vatandaşlar ile yapılan görüşmelerde, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli bankalarda yapılan iş/işlemler esnasında, basın kartının ibraz edilmesine rağmen resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmediği ve mağduriyetler yaşandığı öğrenilmiştir. 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda 13.10.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile Kanun’un basın kartı başvurusu, türleri ve niteliği başlıklı Ek-1’inci maddesinin ikinci fıkrasına “Basın Kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.” ibaresi eklenmiştir. Ayrıca “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in gerçek kişilerde kimlik tespiti başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “T.C. kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu; (a)Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.” hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda, adı geçen Kanun ve Yönetmelik’te yer alan hükümler çerçevesinde; üzerinde TC kimlik numarası ile soğuk mühür bulunan basın kartlarının, kimlik tespiti süreçlerinde resmi bir kimlik belgesi olarak kullanılmasına imkân tanınmıştır. Dolayısıyla basın kartı sahibi vatandaşların, bankacılık işlemleri de dâhil olmak üzere yapacakları her türlü iş ve işlemlerinde basın kartının geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi hususunda yeterli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili personele gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını arz rica ederim.