Arslan, "Anadolu Basını kapanmaya itilmektedir’’

21.06.2022

BİK Yönetim Kurulu Üyesi, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan açıklamasında; ‘’Saygıdeğer Meslektaşım; Meclisimizin gündeminde olan ve mesleğimiz açısından hayati önem taşıyan kanun teklifi konusundaki çağrımızı içeren metin aşağıdadır. Milletvekillerimiz nezdinde gerekli girişimleri yapacağınız inancı ile selam ve saygılarımı sunuyorum.

Kısa süre önce TBMM Dijital Mecralar ile Adalet Komisyonlarında, çok hızlı bir şekilde görüşülerek TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelen, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili görüşlerimizi bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki; teklif kamuoyuna açıklanır açıklanmaz hemen okuduk ve harekete geçtik. Sürece nasıl katkı sunabiliriz kaygısı ile olağanüstü bir çaba ortaya koyduk. Geçtiğimiz iki hafta boyunca Meclis Komisyon üyeleri, siyasi partilerimizin grup başkanvekilleri, kanunun ilk imzacıları ve diğer milletvekillerimiz ile yakın temas halinde olduk. Öte yandan meslektaşlarımızı sürecin her aşamasında bilgilendirdik ve değerlendirmelerde bulunduk.

Tarihe ve mesleğe olan saygımız ve görev bilincimizle bir defa daha toplam fayda öncelikli görüşlerimizi paylaşmak istiyor, sağduyulu bu yaklaşımımızın göz önünde bulundurulacağına inanıyoruz.

Bir kamu görev alanı olan ve Anayasal güvence altında olan kitle iletişim sahasında gazetelerimiz Basın İlan Kurumu mevzuatı eli ile düzenlenmekte, denetlenmekte ve desteklenmektedir (3D). Aynı mantığın radyo ve televizyonlar ile internet mecrasında da olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Söz konusu kanun teklifi ile internet mecrasında da 3D kuralı getirilmektedir ki bu temel yaklaşım itibarı ile desteklediğimiz bir konudur. Radyo ve televizyonlar için de destekleme ayağının tamamlanması beklentimizdir.

Söz konusu düzenlemelerin toplum yararına basın özgürlüğünü kısıtlamayan, kamuoyu adına denetim işlevini yerine getirmesine imkân tanıyan atmosferi sağlaması esastır. Teklifin bu konuya ilişkin, komisyonlarda ve kamuoyunda da tartışılan bölümlerinde umuyoruz ki TBMM Genel Kurul’unda uzlaşı ile çözüm yolları bulunacaktır.

Bilindiği gibi BİK mevzuatı eli ile altmış yıldır yazılı basınımız, radyo ve televizyon haberciliği ile internet habercilik sahasına da insan kaynağı olmuş, geleneklerinin oluşmasına katkı sağlamış, temel direk konumundadır. Bu süre içinde Anadolu’da kamuoyu oluşturan, haberleşme işlevini yerine getiren, yerel siyasi ve ekonomik kahramanlar yetiştiren, hak savunuculuğu yapan özgün bir medya atmosferi resmi ilanların da önemli ölçüdeki katkısı ile inşa edilmiştir. Anadolu basını bugün yoğun kur baskısı ve girdilerin kâğıt başta olmak üzere döviz bazında katlanarak artışı ile karşı karşıyadır.

Rahatlıkla ifade edebiliriz ki sektörümüz en kayıtlı sektördür ve kamudan aldığı kaynakları fazlası ile kamuya döndürmekte, istihdam ve katma değer üretmektedir. Hal böyle iken teklifle zaten zor durumda olan Anadolu Basını kapanmaya itilmektedir. İnternet mecrası isabetli bir kararla desteklenirken, anlam veremediğimiz bir yaklaşımla yazılı basının kendine yetmeyen kaynakları bölünerek bu düzenleme yapılmaktadır. Emin olunuz ki bu yanlıştır. Bu yaklaşım sadece yerel basınımıza değil, iktidarı muhalefeti ile siyasetimize, yerel yönetimlerimize, sivil toplumumuza ve yerel ekonomimize zarar verecektir.

Uzun bir süredir üzülerek mücadele ettiğimiz Ankara bürokrasisindeki, ‘resmi ilana ne gerek var’ anlayışı tek taraflı, bütünsel yaklaşımı göz ardı eden bir yaklaşımdır. Resmi ilanların basına destek boyutu (tarımsal destekler, sanayi destekleri, milli eğitim vb. kamusal işlerde nasıl yapılması gerekiyorsa bu kamu hizmet sahasında da yapılması çok doğaldır) işin sadece bir cephesidir. Kamu yönetiminde açıklık ve şeffaflık, rekabet, denetlene bilirlik ve ekonomik kazanç anlamında da resmi ilanlar vazgeçilmezdir.